ระบบฟังก์ชันของ Google Search Console

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Google Search Console

Google Search Console เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์คุณภาพของการทำ SEO ในเว็บไซต์ ทั้งในส่วนของ on-Page และการเชื่อมโยงลิงก์หรือ off-page SEO ทำให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถที่จะปรับแก้ไขจุดอ่อนให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ระบบ AI ของ Google นำไปวิเคราะห์และปรับอันดับ SEO ให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอได้

หลังจากการติดตั้ง Google Search Console แล้วให้เลือก Domain หรือซับโดเมนที่ต้องการให้ตัวช่วยนี้วิเคราะห์การทำ SEO แล้วทำการยืนยันตัวตนในฐานะเป็นเจ้าของเว็บไซต์ และผู้ดูแลเว็บไซต์

ระบบฟังก์ชันของ Google Search Console มีหลายจุดที่น่าสนใจ ได้แก่

1. Performance

เป็นสถิติตัวเลขและกราฟที่ช่วยในการเห็นประสิทธิภาพในการทำ SEO ย้อนหลังไปประมาณ 1 ปี โดยจะมีค่าที่สำคัญ ได้แก่

Impressions หรือจำนวนครั้งที่เว็บไซต์ของคุณแสดงผลอยู่ในหน้าต่าง Google

Clicks เป็นจำนวนครั้งที่มีคนคลิกเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณ

Average CTR เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ คำนวณจากจำนวนผู้ที่คลิกเข้ามาในเว็บไซต์หารด้วยจำนวนผู้ที่เห็นเว็บไซต์ของคุณ คูณด้วย 100

Average Position หมายถึง อันดับในการนำเสนอเว็บไซต์คุณ หากอยู่ในอันดับบน เช่น 1-2 ในหน้าแสดงผลเว็บไซต์ จะมีความเชื่อถือจากลูกค้าสูง และมียอดการสั่งซื้อสินค้าที่สูงกว่าเว็บไซต์อันดับรองลงมาหลายเท่าตัว

2. URL Inspection

เป็นสิ่งที่สามารถใช้บอกได้ว่า แต่ละเพจที่คุณใส่ URL address ลงไปตรวจสอบในฟังก์ชั่นนี้ ถูกจัดเก็บข้อมูลไปด้วยระบบ algorithm ใน Google หรือยังหรือแสดงผลอยู่ใน XML sitemap ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สำคัญที่ช่วยให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ SEO ได้ดียิ่งขึ้น หากคุณมีการแก้ไขเพจแล้ว แต่ยังไม่มีการดึงข้อมูลไปในระบบ AI ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม Request indexing เพื่อกระตุ้นให้ระบบมาจัดเก็บได้

3. XML sitemap

เป็นแผนผังในโครงสร้างของเว็บไซต์ ที่จะแสดงให้ระบบ algorithm ของ Google ได้ทำความเข้าใจกับเว็บไซต์คุณได้ง่ายและรวดเร็ว จึงช่วยในการประมวลผลข้อมูลจัดอันดับ SEO ได้เร็วยิ่งขึ้น

4. Link

การทำ link เชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำ SEO มีทั้ง External Link หรือ off-Page SEO และ Internal Link ที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเพจในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะมีค่าตัวเลขที่แสดงถึง Top linking Page หรือเพจที่ผู้คนสนใจมากอันดับต้น ๆ และอีกมากมาย ให้คุณจะนำไปต่อยอดในการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นตามความสนใจได้

Google Search Console เป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเว็บไซต์ออนไลน์ของคุณให้สอดคล้องกับระบบ SEO ได้มากยิ่งขึ้น หากคุณต้องการให้เว็บไซต์ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีอำนาจในการแข่งขันกับแบรนด์อื่นในหมวดสินค้าเดียวกัน ต้องทำการศึกษาเรื่องการทำ SEO และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่าง Google Search Console และปลั๊กอินที่เกี่ยวข้อง เช่น Yoast SEO ด้วย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Google Search Console