seo 2022

อัปเดตก่อนรู้ก่อน ! แนวทางการทำอันดับอย่างยั่งยืนในปี 2022

Search Engine Optimization คือ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีผลต่อการแสดงคอนเทนต์บนหน้าแรกของ Search Engine โดยประโยชน์ในการทำ SEO นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำ Google Ads ยังทำให้เว็บไซต์ดูน่าเชื่อถือและช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์มากขึ้น ในปี ค.ศ. 2022 Google ได้พัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นจึงมีการพัฒนาพื้นฐานในการทำ SEO ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น

3 แนวทางขั้นตอนในการทำ Google SEO

 1. วิเคราะห์ Keyword (คำค้นหา) ที่นำมาใช้: แม้ว่า Google จะมีการพัฒนาให้สามารถเข้าใจใน Content ที่คนทำเว็บไซต์ต้องการจะสื่อมากขึ้น แต่ยังคงให้ความสำคัญกับ Keyword หรือ คำค้นหา เนื่องจากเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการหาข้อมูลที่ตัวเองต้องการ ซึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และเลือกคำค้นหาที่ดีที่สุดประกอบด้วย
  • Keyword Research Tools: เครื่องมือที่ช่วยหาคำค้นหาใกล้เคียง บอกปริมาณของการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดนั้นและระดับความยาก – ง่าย ในการนำคีย์เวิร์ดนั้นไปทำ Content
  • Google Trend: เครื่องมือที่ช่วยอัพเดตคำที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการค้นหา
  • Google Search: การนำ Keyword ที่ต้องการทำให้ติดหน้าแรกไปค้นหาใน Google Search จะช่วยให้เราได้พบกับคีย์เวิร์ดใกล้เคียงที่ Google แนะนำ ซึ่งสามารถนำมาเพิ่มลงใน Content เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดอันดับ
 2. ให้ความสำคัญกับ Search Intent: Google Search Intent เป็นเครื่องมือที่ Google พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ Content Creator สร้างสรรค์ Content ที่มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ประกอบด้วย
  • เหตุผลในการค้นหา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1. การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการคิด วิเคราะห์ หรือตัดสินใจ เช่น การค้นหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคีย์หลัก บอลวันนี้ คีย์รอง โปรแกรมบอลคืนนี้, ดูความแข็งแรงของคีย์เวิร์ด การค้นหาส่วนผสมของสินค้า A หรือการค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น 2. การค้นหาข้อมูลเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น การค้นหาโปรโมชั่นสินค้า A, การหาราคาสินค้า หรือการค้นหาสถานที่จำหน่ายสินค้า เป็นต้น
  • รูปแบบของการแสดงผลบน Search Engine: การให้ความสำคัญกับรูปแบบการแสดงผลเป็นสิ่งที่ Google ต้องการมาก โดยวิธีง่าย ๆ ที่ช่วยให้การแสดงผลเป็นไปในรูปแบบที่ Google ต้องการ คือ การนำ Keyword ไปลองค้นหาใน Google และดูลักษณะ/รูปแบบของเว็บไซต์ที่ติดอันดับบนหน้าแรก
 3. เรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่าย: จุดประสงค์สำคัญที่ทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine อันดับ 1 อย่าง Google คือ การสร้างสรรค์ Content ที่กลุ่มเป้าหมายอ่านหรือฟังแล้วเข้าใจง่ายเข้าไว้โดยไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหายาวหลายพันคำเพียงแต่ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนและแทรกคีย์เวิร์ดในปริมาณที่เหมาะสม

เพียงให้ความสำคัญกับ 3 ขั้นตอนหลักเหล่านี้และนำไปพัฒนาคอนเทนต์ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine ได้ง่ายขึ้น