อุปสรรคสำคัญในการทำ SEO

อุปสรรคสำคัญในการทำ SEO

สิ่งที่มักจะเป็นปัญหาในการทำ SEO นั้น มักจะเป็นการที่ข้อมูลสร้างขึ้นเข้าไม่ถึงกลุ่มคนที่ต้องการเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้มาตรฐานที่ Google กำหนด ทำให้ไม่ติดหน้าแรกเพราะขาดองค์ประกอบหลายอย่างที่จะทำให้บทความนั้นสมบูรณ์ ดังนั้นก่อนที่จะทำระบบ SEO จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อนเริ่มจากกลุ่มลูกค้า ต่อมาคือ ระบบการทำงานของ SEO ซึ่งอุปสรรคปัญหาที่มักจะพบบ่อยมีดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่เขียนเป็นข้อมูลซ้ำ

ข้อมูลซ้ำเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ แน่นอนว่าหลายครั้งด้วยกันที่โลกนี้ไม่ได้มีเรื่องราวใหม่เกิดขึ้นมากนัก เราเพียงนำเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ให้เข้ากับผู้คนสถานการณ์ตามความต้องการและการใช้งาน สิ่งที่คนเราทำได้นั้นคือการใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเพื่อให้เกิดความแตกต่างเฉพาะตัว

ขาดชื่อเรื่องและคำอธิบาย (Title tag and Description)

การที่ทำข้อมูลขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) จากนั้น AI จะทำการประมวลผลและ AI จะเข้าใจได้เมื่อมีคำอธิบายขยายความ ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสื่อสารแบบคอนเทนต์คือ การมีหัวข้อที่ดีตามด้วยคำอธิบายสิ่งที่ต้องการสื่อสารเพื่อให้เป็นคอนเทนต์ที่สมบูรณ์และ รองรับฐานข้อมูลที่ Google ต้องการ

ลิงก์เสีย (Broken URLs)

หากเว็บไซต์ใดที่ขาดการอัพเดทข้อมูลเป็นเวลานาน เว็บไซต์นั้นอาจมีผลกระทบต่อการค้นหาของ Google ดังนั้นจะต้องทำการอัพเดทและพัฒนาข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการค้นหาข้อมูลซึ่งลิงก์เสียนั้นจะทำให้การค้นหาหายไปไม่สามารถค้นหาได้เกิดจากการที่เว็บไซต์มีปัญหา

ไม่ติดหน้าแรกในการค้นหา

การที่ไม่ติดหน้าแรกในการค้นหา ก็จะทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการสื่อสารได้ ผู้พัฒนาจะต้องทำการศึกษาระบบการทำ SEO การทำการตลาดการปรับแต่งเว็บไซต์การทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ได้มาตรฐานเป็นประโยชน์มากขึ้น โดยจะต้องอาศัยการทำคีย์เวิร์ดเข้ามาช่วยให้การค้นหานั้นง่ายขึ้น

เกิดจาก Flash ที่ใช้ในการทำเว็บ

ปัจจุบัน การใช้ Flash ในการทำเว็บนั้นไม่เหมาะในการทำ SEO แล้วเนื่องจากในการ Search Engine ไม่สามารถที่จะทำการบันทึกข้อมูล แม้ว่าการใช้ Flash จะมีการพัฒนามากมายก็ตาม แต่ก็ยังมีเทคนิคอื่นที่สามารถใช้แทนได้และหากเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจมากพอก็จะง่ายในการทำ SEO ดังนั้นสิ่งสำคัญคือความคิดสร้างสรรค์และการสร้างความแตกต่างนั่นเอง

ระบบการทำงานของ SEO

จากการทำ SEO มีองค์ประกอบมากมายด้วยกัน ผู้พัฒนาจะต้องรู้สิ่งที่เป็นอุปสรรคเพื่อรับมือและปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์การใช้งานที่เปลี่ยนไปของระบบการทำ SEO ทั้งนี้การป้อนข้อมูลระบบที่เชื่อมต่อกับ Google เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการสร้างคอนเทนต์คือ การสร้างข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมเว็บไซต์ มีหัวข้อพร้อมคำอธิบายที่ตรงประเด็น