เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วย Meta Tag

เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์สำหรับ Search Engine ด้วย Meta Tag

เมตา แท็ก (Meta Tag ) เป็นตัวอย่างข้อความที่ทำให้เครื่องมือค้นหา (Search Engine)เข้าใจวัตถุประสงค์หลักของหน้าเว็บหนึ่งๆ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร ดังนั้น จึงจัดทำดัชนีอย่างถูกต้องและเพิ่มการจัดอันดับ หากพูดง่ายๆก็คือ เมตา แท็ก เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บของคุณไปยัง Spider หรือบอท ที่เป็นตัวเก็บข้อมูลจาก Google หรือเสิร์ช เอนจิ้น ตัวอื่นๆ สำหรับการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับที่ดียิ่งขึ้น เหล่านี้มีความสำคัญมากใน SEO และนี่คือบางส่วนที่สำคัญและแตกต่างกันไปของ เมตา แท็ก ที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณให้ดีขึ้น ดังนั้น ขอเจาะลึกลงไปเพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้น

Title Tag : เป็นชื่อหลักของหน้าเว็บซึ่งแสดงในผลการค้นหา ต้องเป็นเอกลักษณ์และเกี่ยวข้องกับคำอธิบายที่เขียนขึ้นในบริบท ควรมีความชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงหรือบ่งบอกวัตถุประสงค์ให้กับเครื่องมือค้นหาและผู้อ่านเพื่อให้เข้าใจหน้าเว็บของคุณได้ดีขึ้น ปกติ Google จะแสดงแท็ก title เพียง 50-60 อักขระและคุณต้องคำนึงถึงขีด จำกัด นี้ในขณะที่กำลังสร้างไม่ให้ยาวเกินไป

Description Tag : คำอธิบายแท็ก เป็นเพียงคำอธิบายสั้นๆ ของหน้าเว็บของคุณซึ่งจะช่วยให้ Google เข้าใจข้อเสนอพิเศษของคุณ ขีด จำกัด ของคำอธิบาย Meta Description ที่แนะนำคือ 160 ตัวอักษร ซึ่งรวมถึงช่องว่าง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำอธิบายที่คุณมีการสร้างควรมี Keyword ที่มีลักษณะเป็น Longtail Keyword รวมอยู่ด้วย

Robots Meta Tag : นี่เป็นโค้ดที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำดัชนี(index)หน้าเว็บเพจหรือเว็บไซต์ของคุณ เราควรเรียนรู้เกี่ยวกับรหัสทั้งหมดของ Robots ซึ่งรวมถึงคำต่างๆเหล่านี้ เช่น Index, Follow,No Index,No Follow เพื่อจะได้นำไปใช้ในส่วนที่ที่มีความเหมาะสม หากคุณไม่มีความรู้ด้านเทคนิคในส่วนนี้ก็อาจใช้วิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญก่อน แล้วค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวเองในภายหลังก็ได้

ALT Tag : เป็นส่วนที่ใช้ในรูปภาพเพื่อช่วยให้ Google เข้าใจว่ารูปภาพของคุณเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร ทำให้ภาพของคุณเข้าถึงทั้งได้ทั้งส่วนของคนและเครื่องมือค้นหา

Header Tag : อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามมากที่สุด แต่ Header Tag ใช้ในการจัดโครงสร้างหน้าของคุณในส่วนหัวเรื่อง (Heading) และหัวเรื่องย่อย (subheading) ช่วยปรับปรุงการนำเสนอหน้าเว็บของคุณและช่วยเพิ่มความสดวกให้ Spider ของ Serach Engine และคนที่เข้าชมเว็บด้วย

เหล่านี้เป็นแท็ก Meta ซึ่งมีความสำคัญมากใน SEO และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็ควรคนึกถึงสิ่งต่างเหล่านี้แต่หากทำไม่เป็นจริงๆก็ควรจ้าง บริษัท SEO มืออาชีพที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับการปรับปรุงเพื่อการจัดอันดับการค้นหาของเว็บไซต์ของคุณมากกว่าปล่อยผ่านไปเลยโดยไม่สนใจ